ข่าวประชาสัมพันธ์ October 10, 2019

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่การแพทย์พระราชทาน จากมหาราชา สู่ปวงชนชาวไทย

Go Top