ข่าวประชาสัมพันธ์ October 8, 2562

โครงการ”บ้านพิงพัก”(Pink Park Village)

โครงการ”บ้านพิงพัก”(Pink Park Village)

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมสานต่อโครงการ Women Cancer ระดมทุนสนับสนุน“โครงการบ้านพิงพัก” (Pink Park Village) ศูนย์วินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายอย่างครบวงจร แก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Go Top