ข่าวประชาสัมพันธ์ October 4, 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

Go Top