ข่าวประชาสัมพันธ์ October 2, 2562

วิ่งการกุศล “Walk and Run” รายได้มอบให้กิ่งกาชาด

วิ่งการกุศล “Walk and Run” รายได้มอบให้กิ่งกาชาด

นายกเมืองพัทยา เปิดงานการแข่งขันวิ่งการกุศล “Walk and Run” ไปด้วยกันไปได้ไกล” รายได้มอบให้กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย

Go Top