ข่าวประชาสัมพันธ์ October 31, 2019

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการชาวแม่ฮ่องสอนรวมใจบริจาคโลหิตประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส หามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์” ณ วัดพิกุลแก้ว จ.นครนายก

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบสิ่งของให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบสิ่งของให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การกีฬา และตู้กดน้ำเย็น ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

บทความเรื่อง เมื่อประธานสภามาเลเซีย เสวนากับ NGOs

บทความเรื่อง เมื่อประธานสภามาเลเซีย เสวนากับ NGOs

บทความเรื่อง เมื่อประธานสภามาเลเซีย เสวนากับ NGOs

ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย ณ รพ.จุฬาฯ*

ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย ณ รพ.จุฬาฯ*

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปงานประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย ณ รพ.จุฬาฯ*

“ตึก ภปร” รพ.จุฬาฯ

“ตึก ภปร” รพ.จุฬาฯ

พระผงพุทธนวราชบพิตรหลัง ภปร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2529 เพื่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วย หรือ “ตึก ภปร” รพ.จุฬาฯ

คอนเสิร์ตการกุศล รายได้มอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

คอนเสิร์ตการกุศล รายได้มอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

สุโกศล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล The Sukosol Family,The Music & The Show นำรายได้มอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

โรงแรมอนันตรา มอบเงินให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โรงแรมอนันตรา มอบเงินให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โรงแรมอนันตรา สยามกรุงเทพ มอบรายได้จากการจัดกิจกรรมประกวดต้นคริสมาสต์การกุศล ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

Go Top