ข่าวประชาสัมพันธ์ September 27, 2562

การประมูลส้มโอ มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัด

การประมูลส้มโอ มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัด

จังหวัดนครปฐม จัดงาน “วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดี จ.นครปฐม” นำรายได้จากการประมูลส้มโอ มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัด

บทความเรื่อง จีเอสเค

บทความเรื่อง จีเอสเค

บทความเรื่อง จีเอสเค และยุทธศาสตร์การพัฒนาวัคซีนนวัตกรรมป้องกันโรคช่วยให้ผู้คนมีชีวิตยืนยาว

Go Top