ข่าวประชาสัมพันธ์ September 26, 2562

วิ่งการกุศล รายได้มอบให้ รพ.สมเด็จฯ

วิ่งการกุศล รายได้มอบให้ รพ.สมเด็จฯ

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม มิตซูบิชิมอเตอร์ส วิ่งการกุศล รายได้มอบให้ รพ.สมเด็จฯ

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ รพ.จุฬาฯ

อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ลงนามทำสัญญาจ้างการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง โรคต้อลมและต้อเนื้อ

บทความเรื่อง โรคต้อลมและต้อเนื้อ

บทความเรื่อง โรคต้อลมและต้อเนื้อ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ  แถลงข่าว

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ แถลงข่าว

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ แถลงข่าว “ครั้งแรกของวงการแพทย์อาเซียน e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต”

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

สวนสนุกดรีมเวิลด์และลูกค้า มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สวนสนุกดรีมเวิลด์และลูกค้า มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สวนสนุกดรีมเวิลด์และลูกค้า มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานผ่านสภากาชาดไทย

ประมูลส้มโอพันธุ์แท้บริจาคให้เหล่ากาชาดจังหวัด

ประมูลส้มโอพันธุ์แท้บริจาคให้เหล่ากาชาดจังหวัด

จ.นครปฐม จัดงานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดี จ.นครปฐม พร้อมนำรายได้จากการประมูลส้มโอพันธุ์แท้บริจาคให้เหล่ากาชาดจังหวัด

เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน

เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน

เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า เพื่อระลึกถึงคุณความดี

Go Top