ข่าวประชาสัมพันธ์ September 25, 2562

Breaking a toxic deadlock

Breaking a toxic deadlock

Breaking a toxic deadlock

รพ.จุฬาฯ แจ้งสรุปผลการเสียชีวิตของลันลาเบล

รพ.จุฬาฯ แจ้งสรุปผลการเสียชีวิตของลันลาเบล

รพ.จุฬาฯ แจ้งสรุปผลการเสียชีวิตของลันลาเบล เกิดจากพิษสุราในกระแสเลือด มีปริมาณสูงถึง 418 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไป ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านธนาคารธนชาต โดยทุก ๆ ยอดบริจาค 1 บาท ทางธนาคารจะสมทบ 1 บาท เพื่อมอบให้สภากาชาดไทย

งานเลี้ยงเกษียณ บุคลากรสภากาชาดไทย

งานเลี้ยงเกษียณ บุคลากรสภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ สำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย ณ รร.แมนดาริน*

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดรวมน้ำใจ

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดรวมน้ำใจ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดรวมน้ำใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จำนวน 4 หลัง

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย

ประสานขอถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ประสานขอถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายก อบต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประสานขอถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้น

Go Top