ข่าวประชาสัมพันธ์ September 24, 2562

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย

มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน

Go Top