ข่าวประชาสัมพันธ์ September 19, 2562

พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์  มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ

พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ศิลปินแกรมมี่ ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รอยบาดแผล..แห่งสงคราม

รอยบาดแผล..แห่งสงคราม

พิพิธภัณฑ์ ‘ศูนย์ราชการุณย์’ รอยบาดแผล..แห่งสงคราม

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร อัญเชิญถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร อัญเชิญถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร อัญเชิญถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7  มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ใน อ.วารินชำราบ

ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบถุงยังชีพ

ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบถุงยังชีพ

นายแพทย์อำนาจ บาลี ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จ.ยโสธร

ทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน

ทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่เจ้าหญิง ดาโต๊ะ เสรี ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซาฟินาซ บินตี อัลมาฮัม สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์, ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ *

Go Top