ข่าวประชาสัมพันธ์ September 17, 2562

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ

จันทร์ประภา วิชิตชลชัย เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล นำรายได้สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” รพ.สมเด็จฯ

บทความ เรื่องซาอุดีอาระเบียโดนถล่ม

บทความ เรื่องซาอุดีอาระเบียโดนถล่ม

บทความ เรื่องซาอุดีอาระเบียโดนถล่ม

จิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน

จิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน

กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับจิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

เลขาธิการฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

เลขาธิการฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

เลขาธิการฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสำหรับบุคลากรของสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส นำเยาวชนสร้างฝายชะลอน้ำ

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส นำเยาวชนสร้างฝายชะลอน้ำ

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส นำเยาวชนสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่า

น้ำใจจากนิสสันช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัย

น้ำใจจากนิสสันช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัย

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “น้ำใจจากนิสสันช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัย” มอบให้แก่หน่วยงานกาชาด จ.อุบลราชธานี

งานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรี รายได้จากการประมูลบริจาคให้เหล่ากาชาด

งานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรี รายได้จากการประมูลบริจาคให้เหล่ากาชาด

นครปฐม จัดงานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดีจังหวัดนครปฐม เพื่อน้ำรายได้จากการประมูลบริจาคให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการศิษย์เก่าเกษตรกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 13

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เสด็จฯ ไปทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่เจ้าหญิง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่เจ้าหญิง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่เจ้าหญิง ดาโต๊ะ เสรี ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซาฟินาซ บินตี อัลมาฮัม สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์, ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ *

Go Top