ข่าวประชาสัมพันธ์ September 16, 2019

บรรจุสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บรรจุสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ร่วมบรรจุสิ่งของถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคอีสาน

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล

กิจกรรม“CPD ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

กิจกรรม“CPD ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรม“CPD ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

Go Top