ข่าวประชาสัมพันธ์ September 15, 2562

ถวายเงินจากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2561

ถวายเงินจากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2561

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เข้าเฝ้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2561

งานเลี้ยงเกษียณฯ สภากาชาดไทย ปี 2562

งานเลี้ยงเกษียณฯ สภากาชาดไทย ปี 2562

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ สำหรับบุคลากรของสภากาชาดไทย ประจำปี 2562

เสด็จเยือนสภากาชาดไทย

เสด็จเยือนสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับเสด็จ เจ้าหญิงดาโต๊ะ เสรี ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซาฟินาซ บินตี อัลมาฮัม สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์, ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ ในโอกาสเสด็จเยือนสภากาชาดไทย

Go Top