ข่าวประชาสัมพันธ์ September 13, 2562

เปิดเช่าพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2562

เปิดเช่าพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2562

สนง.จัดหารายได้ ประกาศเปิดเช่าพื้นที่ร้านค้าในงานกาชาดประจำปี 2562

ผวจ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพพระราชทาน

ผวจ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพพระราชทาน

ผวจ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

กาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของยังชีพ

กาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของยังชีพ

กาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโพดุล

ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 334

ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 334

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 334 *

Go Top