ข่าวประชาสัมพันธ์ September 10, 2019

ทูตสันถวไมตรีโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ

ทูตสันถวไมตรีโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ

โครงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทูตสันถวไมตรีโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ

วันปฐมพยาบาลโลก 2562

วันปฐมพยาบาลโลก 2562

เลขาธิการฯ เปิดงาน “วันปฐมพยาบาลโลก 2562” *

นักบินอาสานำทีมแพทย์ไปรับบริจาคหัวใจและอวัยวะ

นักบินอาสานำทีมแพทย์ไปรับบริจาคหัวใจและอวัยวะ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นนักบินอาสานำทีมแพทย์ไปรับบริจาคหัวใจและอวัยวะ

กำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จฯ

กำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จฯ

10 กันยายน กำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลเก่าแก่ที่สุด ในสังกัดสภากาชาดไทย

วิ่งเพื่อผู้หญิง  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง รพ.จุฬาฯ

วิ่งเพื่อผู้หญิง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง รพ.จุฬาฯ

‘ก้อย-รัชวิน’นำทีมวิ่งเพื่อผู้หญิง ATiRA Women’s Run 2019 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง รพ.จุฬาฯ

ไฟไหม้ ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ไฟไหม้ ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ แถลงเหตุการณ์ ไฟไหม้ ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ ณ รพ.จุฬาฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลพลับพลานารายณ์

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ขนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค

Go Top