ข่าวประชาสัมพันธ์ August 26, 2562

“ใต้โซนแสง” อยู่ที่ไหน รัฐบาลต้องไปดับที่นั่น

“ใต้โซนแสง” อยู่ที่ไหน รัฐบาลต้องไปดับที่นั่น

บทความเรื่อง ต้นเหตุที่ทำให้ “ใต้โซนแสง” อยู่ที่ไหน รัฐบาลต้องไปดับที่นั่น

พระราชทานอาหารกลางวัน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

พระราชทานอาหารกลางวัน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก ณ หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จ.นครปฐม

อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

สถาบันการพยาบาล เชิญชวนพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

ประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 21

ประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 21

สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 21

วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ผู้บริจาคดวงตาที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ครบรอบ 54 ปี

ลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

ลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

เชิญซื้อบัตรรับประทานอาหารมื้อค่ำ เทศกาลอาหารและไวน์ระดับโลก ครั้งที่ 20 รายได้สมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

เชิญร่วมเช่าบูชาพระและเป็นเจ้าภาพผ้าป่าวันช่องลมนาเกลือ นำรายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

ชื่นชมตำรวจจราจร

ชื่นชมตำรวจจราจร

ชื่นชมตำรวจจราจร

รพ.จุฬาฯ จัดสัมมนา

รพ.จุฬาฯ จัดสัมมนา

รพ.จุฬาฯ จัดสัมมนา “โครงการศึกษาผลกระทบสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” ฬาฯ

สจล.เปิดบ้านโชว์เคส พื้นที่บ่มเพาะ ‘ดิสรัปเตอร์’

สจล.เปิดบ้านโชว์เคส พื้นที่บ่มเพาะ ‘ดิสรัปเตอร์’

สจล.เปิดบ้านโชว์เคส พื้นที่บ่มเพาะ ‘ดิสรัปเตอร์’

Go Top