ข่าวประชาสัมพันธ์ August 23, 2562

วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2562*

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบเงินให้แก่ผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบเงินให้แก่ผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบเงินให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์รอบพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการมอบบ้านคืนความสุขสู่คนเมืองยศ

กิ่งกาชาดอำเภอ

กิ่งกาชาดอำเภอ

บทความเรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตอน กิ่งกาชาดอำเภอ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี นำเที่ยวสวนบิ๊กเต้

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี นำเที่ยวสวนบิ๊กเต้

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี นำเที่ยวสวนบิ๊กเต้ มวกเหล็กในรายการคุณนายจ่ายตลาด ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวณ ตลาดสี่มุมเมรุ

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่ม

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่ม

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่ม

เหล่ากาชาด จ.แพร่ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.แพร่ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.แพร่ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

Go Top