ข่าวประชาสัมพันธ์ August 8, 2562

บทความ เรื่องโรคใบหน้าแหว่งแต่กำเนิด

บทความ เรื่องโรคใบหน้าแหว่งแต่กำเนิด

บทความ เรื่องโรคใบหน้าแหว่งแต่กำเนิด

การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ

การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผอ.ศูนย์อวัยวะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ”

เลิฟ มัมสตอรี่ เวิร์คช็อป

เลิฟ มัมสตอรี่ เวิร์คช็อป

จันทร์ประภา วิชิตชลชัย ร่วมงานกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อ “เลิฟ มัมสตอรี่ เวิร์คช็อป”

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปทรงเป็นประธาน “งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 79 ปี” *

ชุมชนเตือนภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ชุมชนเตือนภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเยี่ยมชุมชนเตือนภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Go Top