ข่าวประชาสัมพันธ์ August 1, 2562

มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จังหวัดหนองคาย มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ“กาชาดห่วงใย ใส่ใจให้ที่อยู่ ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้”

เชิญชวนร่วมอุดหนุนผ้าพันคอไหมซาติน

เชิญชวนร่วมอุดหนุนผ้าพันคอไหมซาติน

นางนวลพรรณ ล่ำซำ เชิญชวนร่วมอุดหนุนผ้าพันคอไหมซาตินลายดอกกุหลาบ เพื่อสมทบกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ  

มอบเงินสนับสนุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล

มอบเงินสนับสนุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2562

จ.บึงกาฬ ปลูกดอกดาวเรืองสร้างรายได้

จ.บึงกาฬ ปลูกดอกดาวเรืองสร้างรายได้

นายกเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ เดินทางมาร่วมชมดอกดาวเรือง ที่เกษตรกรนำมาปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่

บทความเรื่อง “สมาร์ทโฟนซินโดรมและออฟฟิศซินโดรม”

บทความเรื่อง “สมาร์ทโฟนซินโดรมและออฟฟิศซินโดรม”

บทความเรื่อง “สมาร์ทโฟนซินโดรม และออฟฟิศซินโดรม”

โครงการ“เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รักและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ”

โครงการ“เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รักและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ”

นายกเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมในพิธีเปิดโครงการ “เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รักและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ”

TRAVEL SCRAPBOOK : NOT WHAT IT SEEMS

TRAVEL SCRAPBOOK : NOT WHAT IT SEEMS

TRAVEL SCRAPBOOK : NOT WHAT IT SEEMS

Go Top