ข่าวประชาสัมพันธ์ July 30, 2562

ชวนร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ

ชวนร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ

สภากาชาดไทย ชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ ตามโรงพยาบาลต่างๆ

Go Top