ข่าวประชาสัมพันธ์ July 28, 2562

งานเสวนา“วันรักษ์เปลือกตา LID DAY 2019”

งานเสวนา“วันรักษ์เปลือกตา LID DAY 2019”

ศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดเสวนา “วันรักษ์เปลือกตา LID DAY 2019” เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน  

Go Top