ข่าวประชาสัมพันธ์ July 27, 2019

แถลงข่าว“โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง”

แถลงข่าว“โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ แถลงข่าวการจัด“โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง” ถวายเป็นพระราชกุศลปีมหามงคล รัชกาลที่ 10

มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนมูลนิธิอาสาฯ

มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนมูลนิธิอาสาฯ

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

แถลงข่าววิ่งการกุศล “เอสโซ่ รัน : 125 ปี ”

แถลงข่าววิ่งการกุศล “เอสโซ่ รัน : 125 ปี ”

ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ เป็นประธานแถลงข่าววิ่งการกุศล “เอสโซ่ รัน : 125 ปี แห่งความผูกพันกับพลังที่ขับเคลื่อนสังคมไทย”

โครงการหน่วย“บำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

โครงการหน่วย“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี ร่วมเปิดโครงการหน่วย“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิด“อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิด“อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

“บทความเรื่อง”

“บทความเรื่อง”

บทความเรื่อง “เราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ไม่ทอดทิ้งกัน เราคือเพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศและร่วมสังคมโลก”

“บทความ”

“บทความ”

บทความเรื่อง “ปฏิบัติการ 5 ทศวรรษ ศูนย์บริการโลหิตฯ ต่อลมหายใจคนไทยกว่า 50 ล้านคน”

Go Top