ข่าวประชาสัมพันธ์ July 25, 2562

โครงการ“กองทุน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จ.สระแก้ว”

โครงการ“กองทุน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จ.สระแก้ว”

เหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ และมีฐานะยากจน ในโครงการ “กองทุน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว”

Go Top