ข่าวประชาสัมพันธ์ July 22, 2562

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้พิการ

โครงการ“รวมพลังบริจาคโลหิต จากชีวิต สู่ชีวิต”

โครงการ“รวมพลังบริจาคโลหิต จากชีวิต สู่ชีวิต”

เหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม ร่วมออกรับบริจาคโลหิต ในโครงการ“รวมพลังบริจาคโลหิต จากชีวิต สู่ชีวิต”

Go Top