ข่าวประชาสัมพันธ์ July 21, 2019

การประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควฯ ปี 2562

การประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควฯ ปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562

Go Top