ข่าวประชาสัมพันธ์ July 18, 2562

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จัดโครงการแว่นสายตาเพื่อน้อง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จัดโครงการแว่นสายตาเพื่อน้อง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จัดโครงการแว่นสายตาเพื่อน้อง ตรวจสายตาและประกอบแว่นตาใหม่ ใน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

Unleashing community potential to end HIV/Aids

Unleashing community potential to end HIV/Aids

Unleashing community potential to end HIV/Aids

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) น้อมใจกันบริจาคเลือด

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) น้อมใจกันบริจาคเลือด

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) นำดาราร่วมโครงการ 10 สายธารแห่งความดี เราทำดี ด้วยหัวใจน้อมใจกันบริจาคเลือด

มจ.อาคเนย์ ประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิต

มจ.อาคเนย์ ประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิต

ตัวแทนและพนักงาน บมจ.อาคเนย์ ประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ ชวนคนไทย บริจาคโลหิต

ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ ชวนคนไทย บริจาคโลหิต

ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ ชวนคนไทย บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10

บทความ โรคกระดูก…สูงวัยต้องระวัง

บทความ โรคกระดูก…สูงวัยต้องระวัง

โรคกระดูก…สูงวัยต้องระวัง

รพ.จุฬาฯ เตรียมแถลงข่าว “โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง”

รพ.จุฬาฯ เตรียมแถลงข่าว “โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง”

รพ.จุฬาฯ เตรียมแถลงข่าว “โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และช่วยเหลือผู้ป่วยซับซ้อน ณ รพ.จุฬาฯ

BIZ เริ่มติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน (เครื่องไซโคลตรอน) ของ รพ.จุฬาฯ

BIZ เริ่มติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน (เครื่องไซโคลตรอน) ของ รพ.จุฬาฯ

BIZ เริ่มติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน (เครื่องไซโคลตรอน) ของ รพ.จุฬาฯ

รพ.จุฬาฯ จัดเสวนาวันรักษ์เปลือกตา “LID DAY 2019”

รพ.จุฬาฯ จัดเสวนาวันรักษ์เปลือกตา “LID DAY 2019”

รพ.จุฬาฯ จัดเสวนาวันรักษ์เปลือกตา “LID DAY 2019”

มลงนามถวายพระพร

มลงนามถวายพระพร

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ รพ.จุฬาฯ

Go Top