ข่าวประชาสัมพันธ์ July 13, 2019

ศิลปิน-ดารา เยี่ยมอาการป่วย“เมฆ-วินัย ไกรบุตร”

ศิลปิน-ดารา เยี่ยมอาการป่วย“เมฆ-วินัย ไกรบุตร”

ศิลปิน-ดารา เข้าเยี่ยมอาการป่วยของ“เมฆ-วินัย ไกรบุตร” จากอาการเป็นโรคตุ่มน้ำพอง

ร่วมบริจาคโลหิต วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ร่วมบริจาคโลหิต วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

ร่วมบริจาคโลหิต วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ร่วมบริจาคโลหิต วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562  

งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับภาคธุรกิจประกันชีวิต จัดงานเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

กิจกรรมออกร้านงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

กิจกรรมออกร้านงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

อนุษฐา เชาว์วิศิษฐ ร่วมกับ ชิเงกิ โคบายาชิ จัดกิจกรรมออกร้านจาก สอท.ญี่ปุ่น ในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

งาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2562

งาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะ โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12

เสวนา“วันรักษ์เปลือกตา LID DAY 2019”

เสวนา“วันรักษ์เปลือกตา LID DAY 2019”

ศูนย์เลเซอร์สายตา รพ.จุฬาฯ จัดเสวนา “วันรักษ์เปลือกตา LID DAY 2019” เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน

โครงการ “M Heart สายโลหิต  สายใจ ร้อยรวมดวงใจ ถวายองค์ราชัน 67 พรรษา 67 ล้านซีซี”

โครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ ร้อยรวมดวงใจ ถวายองค์ราชัน 67 พรรษา 67 ล้านซีซี”

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมเปิดโครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ ร้อยรวมดวงใจ ถวายองค์ราชัน 67 พรรษา 67 ล้านซีซี”

บทความ“พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

บทความ“พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

บทความเรื่อง“พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

Go Top