ข่าวประชาสัมพันธ์ July 9, 2562

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย แถลงข่าว “การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ต้อนรับกลุ่มแม่หญิงอาเซียน (สปป.ลาว)

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ต้อนรับกลุ่มแม่หญิงอาเซียน (สปป.ลาว)

นายกเหล่ากาชาด จังหวัดหนองคาย ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่มแม่หญิงอาเซียน นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

พิธีมอบป้าย“ตลาดนี้พร้อมรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

พิธีมอบป้าย“ตลาดนี้พร้อมรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีมอบป้าย“ตลาดนี้พร้อมรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”  

โครงการ“DOW CHARITY RUN 2019”

โครงการ“DOW CHARITY RUN 2019”

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ “DOW CHARITY RUN 2019” วิ่งเพื่อสุขภาพ เรียนรู้รักษ์โลก นำรายได้สมทบทุนให้แก่สภากาชาดไทย

กิจกรรมออกร้านจาก สอท.ญี่ปุ่น ในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

กิจกรรมออกร้านจาก สอท.ญี่ปุ่น ในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

อนุษฐา เชาว์วิศิษฐ ร่วมกับ ชิเงกิ โคบายาชิ จัดกิจกรรมออกร้านจาก สอท.ญี่ปุ่น ในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ร่วมรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ร่วมรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ร่วมรับบริจาคโลหิต

เชิญที่ยวงานกาชาด จังหวัดนครราชสีมา

เชิญที่ยวงานกาชาด จังหวัดนครราชสีมา

เชิญที่ยวงาน “น้อยหน่า ของดีเมืองปากช่อง” จังหวัดนครราชสีมาและงานกาชาดประจำปี 2562

กิจกรรม “ปันน้ำใจใส่ถุงยังชีพ”

กิจกรรม “ปันน้ำใจใส่ถุงยังชีพ”

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธกิจกรรม “ปันน้ำใจใส่ถุงยังชีพ” ในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

บทความ“สานต่อหลังคาเขียวเพื่อเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ฯ”

บทความ“สานต่อหลังคาเขียวเพื่อเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ฯ”

บทความเรื่อง “สานต่อหลังคาเขียวเพื่อเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) รีไซเคิลขยะให้เป็นหลังคาบ้านผู้ประสบภัย”

กิจกรรม“สุขภาพเต็มร้อย”

กิจกรรม“สุขภาพเต็มร้อย”

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้บริจาค ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมสุขภาพเต็มร้อย” เพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคที่ให้การสนับสนุนสภากาชาดไทย

Go Top