ข่าวประชาสัมพันธ์ July 8, 2562

วิ่งการกุศล “Friends for Life Charity Run 2019”

วิ่งการกุศล “Friends for Life Charity Run 2019”

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Friends for Life Charity Run 2019” เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”  

ร่วมบริจาคโลหิต ในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ร่วมบริจาคโลหิต ในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มอบเงิน

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มอบเงิน

คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2561 จากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

โครงการ“แว่นตาเพื่อน้อง”

โครงการ“แว่นตาเพื่อน้อง”

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง” ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา และประกอบแว่นใหม่เพื่อช่วยเหลือเยาวชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุ

โครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ”

โครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ”

คุณวรลักษณ์ ตุลาภาณ์ และคุณวิภา อัมพุช รับมอบหนังสือรับรอง บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นหน่วยงานที่บริจาคโลหิตมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ภายใต้โครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ”  

โครงการ“ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

โครงการ“ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานรับมอบ โครงการ “ธนาคารขยะ เพื่อการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ทรงปรุง”ตับบดเสวย” โดยฝีพระหัตถ์

ทรงปรุง”ตับบดเสวย” โดยฝีพระหัตถ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงปรุง”ตับบดเสวย” โดยฝีพระหัตถ์ จำหน่ายในงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

มอบของที่ระลึกโครงการ “ด้วยหัวใจหนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

มอบของที่ระลึกโครงการ “ด้วยหัวใจหนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น มอบของที่ระลึกให้แก่ นายแพทย์พินัย เรืองวรเวทย์ และ พลเอกหญิง สุภัค ทิพย์พิทักษ์ ในโครงการ“ด้วยหัวใจหนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

Go Top