ข่าวประชาสัมพันธ์ July 1, 2019

หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อขยายเวลาโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” อีก 3 ปี

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” วันที่ 5 ก.ค.62

ART FOR EVERYONE EXHIBITION

ART FOR EVERYONE EXHIBITION

ART FOR EVERYONE EXHIBITION

ขอบคุณผู้บริจาคที่สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

ขอบคุณผู้บริจาคที่สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย เปิดกิจกรรมสุขภาพเต็มร้อยครั้งที่ 20 แสดงความขอบคุณผู้บริจาคที่สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

พินิจ-พิจารณ์ เรื่องน้ำผึ้ง

พินิจ-พิจารณ์ เรื่องน้ำผึ้ง

บทความ เรื่องน้ำผึ้ง

นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการคัดแยกขยะ

นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการคัดแยกขยะ

นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการคัดแยกขยะ ในเขตเทศบาลตำบลปาย

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี ตรวจสอบเหตุดินสไลด์

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี ตรวจสอบเหตุดินสไลด์

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี ตรวจสอบเหตุดินสไลด์ลงแม่น้ำปราจีนบุรี ทำให้บ้านเรือนเสียหาย อ.เมือง

งานกาชาดจังหวัด จ.นครศรีธรรมราช

งานกาชาดจังหวัด จ.นครศรีธรรมราช

ผวจ.นครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. – 1ต.ค.62

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมต้อนรับคณะผู้ประกวด Miss Grand Thailand 2019

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมต้อนรับคณะผู้ประกวด Miss Grand Thailand 2019

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมต้อนรับคณะผู้ประกวด Miss Grand Thailand 2019

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ส่งมอบบ้านพักอาศัย

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ส่งมอบบ้านพักอาศัย

ธอส. ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยตาม “โครงการขอนแก่น ร่วมใจ ธอส. สร้าง 28 ซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส”

Go Top