ข่าวประชาสัมพันธ์ June 28, 2562

M Heart สายโลหิต สายใจ ร้อยรวมดวงใจ ถวายองค์ราชัน 67 พรรษา

M Heart สายโลหิต สายใจ ร้อยรวมดวงใจ ถวายองค์ราชัน 67 พรรษา

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ ร้อยรวมดวงใจ ถวายองค์ราชัน 67 พรรษา 67 ล้านซีซี”

ถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมี่นสุทธนารีนาถ

ถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมี่นสุทธนารีนาถ

หน่วยงานและคณะบุคคลต่าง ๆ ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมี่นสุทธนารีนาถ

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ “เล่าเรื่องแม่”

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ “เล่าเรื่องแม่”

สมาคมรักแม่ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการเสริมสร้างความกตัญญู โดยมีกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ “เล่าเรื่องแม่”

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบบ้านพักอาศัย

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบบ้านพักอาศัย

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบบ้านพักอาศัยตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส.สร้าง 28 ซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

งานกาชาด จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2562

งานกาชาด จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2562

ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม การเตรียมจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จ.กาญจนบุรี ประจำปี 2562

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20

ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

Go Top