ข่าวประชาสัมพันธ์ June 27, 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมงาน “ท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระเจ้า 13 แห่ง”

นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมงาน “ท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระเจ้า 13 แห่ง”

ผวจ.ปทุมธานี นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนสายน้ำเจ้าพระเจ้า 13 แห่ง”

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ที่โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อ.พรเจริญ

เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

สภากาชาดไทย จัด“เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้”

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสุขุมาล-อนามัย สถานีกาชาดที่ 2

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสุขุมาล-อนามัย สถานีกาชาดที่ 2

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ -บริพัตร พร้อมคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสุขุมาล-อนามัย สถานีกาชาดที่ 2

Go Top