ข่าวประชาสัมพันธ์ June 25, 2562

“นครพนมอุดมสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

“นครพนมอุดมสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ช่วยเหลือประชาชนในโครงการ “นครพนมอุดมสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  

ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10

ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10

ผู้ว่าการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10

หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย”

ร้านพยากรณ์การกุศล งาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

ร้านพยากรณ์การกุศล งาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

นางสายสม วงศาสุลักษณ์ แถลงเปิดร้านพยากรณ์การกุศล ในงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ประจำปี 2562

นวัตกรรมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด

นวัตกรรมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงงานซีพี-เมจิ

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงงานซีพี-เมจิ

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงงานซีพี-เมจิ

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ร่วมบริจาคดวงตาและอวัยวะ

ร่วมบริจาคดวงตาและอวัยวะ

กิจกรรม Organ Can Share มะปราง วิรากานต์ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคดวงตาและอวัยวะ ให้แก่สภากาชาดไทย

“เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้” ประจำปี 2562

“เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้” ประจำปี 2562

นายสวนิต คงสิริ เป็นประธานเปิดงาน “เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้” ประจำปี 2562

ฑูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ เข้าเฝ้าฯ

ฑูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ เข้าเฝ้าฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานพระวโรกาสให้ นพ.สุขุม กาญจนพิมาน นำ พญ.แชนนอน เฮเดอร์ พร้อมคณะ เข้าเฝ้าถวายตำแหน่งฑูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ

Go Top