ข่าวประชาสัมพันธ์ June 20, 2562

การประปานครหลวง ร่วมบริจาคโลหิต

การประปานครหลวง ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “หนึ่งคนให้หลายคนรับ เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย”

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

บริษัท ซี.พี. ลาว จำกัดร่วมกับสภากาแดงลาว จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2019

วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลฯ

วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลฯ

บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต

ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ จ.ชลบุรี นำกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต

‘จุฬา-จีซี’ ร่วมมือวิจัยนวัตกรรมรักษามะเร็ง

‘จุฬา-จีซี’ ร่วมมือวิจัยนวัตกรรมรักษามะเร็ง

‘จุฬา-จีซี’ ร่วมมือวิจัยนวัตกรรมรักษามะเร็ง

การประชุมวิชาการพยาบาล

การประชุมวิชาการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล รพ.จุฬาฯ เชิญร่วมการประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2562

เข็มวันอานันทมหิดล

เข็มวันอานันทมหิดล

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี 2562

กิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคที่สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

กิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคที่สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย เปิดกิจกรรมสุขภาพเต็มร้อยครั้งที่ 20 แสดงความขอบคุณผู้บริจาคที่สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

อบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสำลัก

อบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสำลัก

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสำลัก

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบปุ๋ยเคมีตราหัววัว-คันไถ ให้สภากาชาดไทย

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบปุ๋ยเคมีตราหัววัว-คันไถ ให้สภากาชาดไทย

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบปุ๋ยเคมีตราหัววัว-คันไถ ให้สภากาชาดไทย

Go Top