ข่าวประชาสัมพันธ์ June 18, 2562

เที่ยวงานกาชาด จ.ปัตตานี

เที่ยวงานกาชาด จ.ปัตตานี

เชิญเที่ยวงานกาชาด จ.ปัตตานี ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

กิ่งกาชาด  จ.ศรีสะเกษ เยี่ยมประชาชนที่เดือดร้อน

กิ่งกาชาด จ.ศรีสะเกษ เยี่ยมประชาชนที่เดือดร้อน

นายกกิ่งกาชาด อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เยี่ยมประชาชนที่เดือดร้อนยากไร้ ด้อยโอกาส

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจร

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจร

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง

นายกเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ ร่วมงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

นายกเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ ร่วมงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

นายกเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่ในโครงการ จ.สุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ รร.พนาสนวิทยา อ.ลำดวน

Go Top