ข่าวประชาสัมพันธ์ June 15, 2562

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มอบเงิน

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มอบเงิน

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มอบเงินสมทบทุน “เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2562”

โครงการ”ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพ ดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัย”

โครงการ”ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพ ดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัย”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดโครงการ “ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพ ดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัย”

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมเปิดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน”

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมเปิดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน”

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  ร่วมเปิดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน”

สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เปิดรับสมัครงาน

สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง

เชิญชมนิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิตโลก “World Blood Donor Day 2019”

เชิญชมนิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิตโลก “World Blood Donor Day 2019”

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชมนิทรรศการเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก “World Blood Donor Day 2019”

Go Top