ข่าวประชาสัมพันธ์ June 13, 2562

ใต้ร่มพระบารมี

ใต้ร่มพระบารมี

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช ร่วมพิธีเปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

นายพรเทพ วัชกีกุล เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “1 คนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย”

บทความเรื่อง “เครื่องอัลตราซาวนด์ สำหรับให้น้ำเกลือในผู้ป่วยเด็กช่วยในการเปิดเส้นเลือดดำ”

บทความเรื่อง “เครื่องอัลตราซาวนด์ สำหรับให้น้ำเกลือในผู้ป่วยเด็กช่วยในการเปิดเส้นเลือดดำ”

บทความเรื่อง “เครื่องอัลตราซาวนด์ สำหรับให้น้ำเกลือในผู้ป่วยเด็กช่วยในการเปิดเส้นเลือดดำ”

วิ่งการกุศล รายได้มอบให้ รพ.จุฬาฯ

วิ่งการกุศล รายได้มอบให้ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศล 60 ปี“Restore Vision, Run for Sight”

การประชุมวิชาการพยาบาล

การประชุมวิชาการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล รพ.จุฬาฯ เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2562

บทความเรื่อง  “ข้อเท้าแพลง”

บทความเรื่อง “ข้อเท้าแพลง”

บทความเรื่อง “ข้อเท้าแพลง”

อบรมหลักสูตร อาสากาชาด

อบรมหลักสูตร อาสากาชาด

ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “อาสากาชาด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1”

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

เหล่ากาชาด จ.พะเยา ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.พะเยา ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.พะเยา ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ มอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ มอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ มอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่

Go Top