ข่าวประชาสัมพันธ์ June 11, 2562

วันกำเนิด 105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

วันกำเนิด 105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตรงานวันกำเนิด 105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ในวันที่ 16 มิ.ย.62

เปิดตัว “เข็มอานันทมหิดล 2562”

เปิดตัว “เข็มอานันทมหิดล 2562”

ดารานักแสดง ช่อง 3 ร่วมงานแถลงข่าวน้ำใจ..สร้างกุศล เปิดตัว “เข็มอานันทมหิดล 2562”

กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

‘12 องค์กร’ หนุนปลดล็อกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

กิจกรรมวิ่งการกุศล นำรายได้มอบให้ รพ.จุฬาฯ

กิจกรรมวิ่งการกุศล นำรายได้มอบให้ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ แถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศล “Restore Vision,Run for slight” นำรายได้มอบให้ รพ.จุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานติดตั้งเครื่องไซโคลตรอน รพ.จุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานติดตั้งเครื่องไซโคลตรอน รพ.จุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานติดตั้งเครื่องไซโคลตรอน และทอดพระเนตรวีดิทัศน์และนิทรรศการ ที่อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการวันที่ 20 มิ.ย.62

ธนาคาร ธ.ก.ส. จ.สมุทรสาคร ร่วมบริจาคโลหิต

ธนาคาร ธ.ก.ส. จ.สมุทรสาคร ร่วมบริจาคโลหิต

เจ้าหน้าที่และลูกค้า ธนาคาร ธ.ก.ส. จ.สมุทรสาคร ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ประจำปี 2562 ที่ ต.หนองไผ่

Go Top