ข่าวประชาสัมพันธ์ June 10, 2562

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในช่วงวันหยุด เพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ

ผวจ.สมุทรสาคร เปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ปี 2562

ผวจ.สมุทรสาคร เปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ปี 2562

ผวจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2562 พร้อมมอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัด

งานเสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดฯ

งานเสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดฯ แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดีต่อสภากาชาดไทย ในวันที่ 20 มิ.ย. 2562

ศิลปิน-ดารา ชวนร่วมงาน วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562

ศิลปิน-ดารา ชวนร่วมงาน วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562

นก-ลำยอง หนองหินห่าว และนนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์ เชิญชวนร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

งานแถลงข่าวการจัดงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

งานแถลงข่าวการจัดงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2562” ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562

Go Top