ข่าวประชาสัมพันธ์ June 9, 2562

ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาการให้บริการด้าน “HIV”

ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาการให้บริการด้าน “HIV”

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง โรงพยาบาลปิยะเวทและ FHI 360 เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการด้าน HIV

บทความเรื่อง”คนกับถนน”

บทความเรื่อง”คนกับถนน”

บทความเรื่อง “คนกับถนน”

บทความเรื่อง “ไวรัสตับอักเสบ โรคที่ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้”

บทความเรื่อง “ไวรัสตับอักเสบ โรคที่ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้”

บทความเรื่อง “ไวรัสตับอักเสบ โรคที่ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้”

Go Top