ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ”

งาน “RunForUnity วิ่งรวมใจเป็น 1”

งาน “RunForUnity วิ่งรวมใจเป็น 1”

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ Park Run Thailand โดยมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สสส. สนง.บรรเทาทุกข์ฯ และบจก.ไทยดอทรัน ร่วมจัดงาน RunForUnity วิ่งรวมใจเป็น 1 วันที่ 3 ธ.ค.65 เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน

มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก และคณะ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง ในพื้นที่ จ.ตาก

โครงการจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ

โครงการจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ

โครงการจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาด จ. ชัยนาท พร้อมทีมจักษุแพทย์ รพ.จุฬา ตรวจรักษาพระสงฆ์ ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท

โครงการ “รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ”

โครงการ “รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ”

ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคต้อกระจกและผ่าตัดโรคตาอื่น ๆ    

เสด็จฯ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ

เสด็จฯ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี อุปนายิกาสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม ณ สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ณ สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ณ สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โครงการ AHA Center Executive (ACE) Programme

โครงการ AHA Center Executive (ACE) Programme

นายเตช บุนนาค และคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ AHA Center Executive (ACE) Programme รุ่นที่ 7 จาก 10 ชาติอาเซียน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

โครงการ AHA Center Executive (ACE) Programme

โครงการ AHA Center Executive (ACE) Programme

นายเตช บุนนาค และคณะให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ AHA Center Executive (ACE) Programme รุ่นที่ 7 จาก 10 ชาติอาเซียน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ โดยมีสภากาดไทยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือ

Go Top