ข่าวประชาสัมพันธ์ “เดลินิวส์”

รับมอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีม.เกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีม.เกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีม.เกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหาร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ จังหวัดนครสวรรค์

บทความเรื่อง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ส่งมอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

บทความเรื่อง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ส่งมอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

บทความเรื่อง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ส่งมอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ที่สภากาชาดไทย หลังพบผู้ประสบอุบัติเหตุและลงไปให้ความช่วยเหลือ

รับมอบเงิน เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบเงิน เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินจาก นิสิต EMBA2019 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะกรรมการงานกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

พิธีมอบอาหาร “ครัวพระราชทานฯ” จ.นครสวรรค์

พิธีมอบอาหาร “ครัวพระราชทานฯ” จ.นครสวรรค์

รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหาร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”  ณ จังหวัดนครสวรรค์

มอบเครื่องช่วยหายใจ แก่รพ.จุฬาฯ

มอบเครื่องช่วยหายใจ แก่รพ.จุฬาฯ

นายสาระ ล่ำซำ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง แก่รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

ผู้อำนวยการ รพ.จุฬาฯ รับมอบเงิน จากคุณวิชัย-จุฑามาศ เบญจรงคกุล เพื่อช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Go Top