ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

รพ.จุฬาภรณ์ ปลูกถ่ายกระจกตาให้แก่ผู้ป่วย

รพ.จุฬาภรณ์ ปลูกถ่ายกระจกตาให้แก่ผู้ป่วย

รพ.เพชรบูรณ์ พัฒนาศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา ร่วมกับ รพ.จุฬาภรณ์ ปลูกถ่ายกระจกตาผู้ป่วย 3 ราย สำเร็จ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

รับมอบเงินจาก บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ฯ

รับมอบเงินจาก บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ฯ

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ผอ.รพ.จุฬาภรณ์ รับมอบเงินจาก บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ฯ พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ที่โพล์ เชนไดร้ท์ และเครื่องดื่มซุปเปอร์ไฟต์ เพื่อสมทบโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งฯ รพ.จุฬาภรณ์

รพ.จุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทาน

รพ.จุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทาน

รพ.จุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมการกุศลออกหน่วยแพทย์พระราชทาน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานและแว่นสายตาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองผักหนอก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

รพ.จุฬาภรณ์ฯ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน

รพ.จุฬาภรณ์ฯ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน

รพ.จุฬาภรณ์ฯ จัดกิจกรรมการกุศลออกหน่วยแพทย์พระราชทาน บริการตรวจโรคทั่วไป ณ วัดหนองผักหนอก จ.สระบุรี

งานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล “SIRISINLAPIN Meta Art for Life”

งานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล “SIRISINLAPIN Meta Art for Life”

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล “SIRISINLAPIN Meta Art for Life” เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ รพ.จุฬาภรณ์

แถลงข่าวการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์

แถลงข่าวการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์

บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการและขั้นตอนการบริจาคสะสมภาพวาดฝีพระหัตถ์ 9 เฉดสีมงคล จาก 9 ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ รพ.จุฬาภรณ์

บทความเรื่อง “ทำด้วยมือส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”

บทความเรื่อง “ทำด้วยมือส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”

บทความเรื่อง “ทำด้วยมือส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”

บทความเรื่อง “มูลนิธิจุฬาภรณ์ สนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี”

บทความเรื่อง “มูลนิธิจุฬาภรณ์ สนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี”

บทความเรื่อง “มูลนิธิจุฬาภรณ์ สนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี ชวนคนไทยสร้างกุศล สานต่อภารกิจของมูลนิธิฯ ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วยยากไร้ ด้อยโอกาส”

โครงการ “Happy Heart Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง”

โครงการ “Happy Heart Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง”

รพ.จุฬาภรณ์ จัดโครงการ “Happy Heart Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง”

แถลงข่าว “ความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการฯ”

แถลงข่าว “ความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการฯ”

บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการและขั้นตอนการบริจาคสะสมภาพวาดฝีพระหัตถ์

Go Top