ข่าวประชาสัมพันธ์ “ไทยโพสต์”

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบผลิตภัณฑ์

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบผลิตภัณฑ์

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือ จาก บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการสู้โควิด-19 และในกิจกรรมสาธารณกุศล

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบเครื่องดื่ม จากผู้แทน บจก.ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

มอบเครื่องช่วยหายใจและสิ่งของจำเป็น

มอบเครื่องช่วยหายใจและสิ่งของจำเป็น

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มอบเครื่องช่วยหายใจและสิ่งของจำเป็น ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ร่วมส่งกำลังใจและมอบอาหารพร้อมทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ร่วมส่งกำลังใจและมอบอาหารพร้อมทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ฮิยากุ ร่วมส่งกำลังใจและมอบอาหารพร้อมทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นอกสถานที่ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ รพ.จุฬาฯ และ กทม. จัดขึ้นที่อาคารจามจุรีสแควร์ และศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

สำนักงานกาชาดของปาเลสไตน์ รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุอิสราเอลโจมตี

สำนักงานกาชาดของปาเลสไตน์ รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุอิสราเอลโจมตี

สำนักงานกาชาดของปาเลสไตน์ รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุอิสราเอลโจมตี

“ครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย” มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

“ครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย” มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยเปิด “ครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย” มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จากผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วันกาชาดสากล

วันกาชาดสากล

วันกาชาดสากล

Go Top