ข่าวประชาสัมพันธ์ “สยามรัฐ”

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “กาชาดขยายเวลารองรับผู้บริจาคโลหิต”

รับมอบสิ่งของบริจาค

รับมอบสิ่งของบริจาค

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด

โครงการ“สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส”

โครงการ“สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส”

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมเปิดโครงการ “สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

เปิดแคมเปญ “เมคอัพ ยัวร์ ไลฟ์”

เปิดแคมเปญ “เมคอัพ ยัวร์ ไลฟ์”

รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ร่วมเปิดแคมเปญ “เมคอัพ ยัวร์ ไลฟ์” กิจกรรมการเรียนรู้การแต่งหน้าและพัฒนาภาพลักษณ์ ปีที่ 2 สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ*

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์ 02

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ให้แก่ผู้มีฐานะยากจนบ้านพักมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

Go Top