ข่าวประชาสัมพันธ์ “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา”

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย

บมจ.เอ็ม บี เค มอบเงินร่วมสนับสนุนกิจกรรม “สวีแด ดูแลสุขภาพ” ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ จาก ศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต*

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ จาก ศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครบุคคล

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครบุคคล

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563*

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา เปิดรับสมัครบุคคล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา เปิดรับสมัครบุคคล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัคร

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัคร

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

เอ็ม บี เค มอบเงิน สนับสนุนกิจกรรม “สวีแด ดูแลสุขภาพ”

เอ็ม บี เค มอบเงิน สนับสนุนกิจกรรม “สวีแด ดูแลสุขภาพ”

บริษัท เอ็ม บี เค มอบเงิน สนับสนุนกิจกรรม “สวีแด ดูแลสุขภาพ” ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 23

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 23

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 23

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลฯ จัดกิจกรรมสวีแดดูแลสุขภาพ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลฯ จัดกิจกรรมสวีแดดูแลสุขภาพ

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลฯ จัดกิจกรรมสวีแดดูแลสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน

Go Top