ข่าวประชาสัมพันธ์ “เหล่ากาชาด”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ปลัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนของอำเภอต่าง ๆ จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัยใน อ.บางซ้าย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบบ้านให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสตูล

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบบ้านให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสตูล

ผวจ.สตูล และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบบ้านให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสตูล ในโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือนร้อน เร่งด่วนของประชาชนใน จ.สตูล

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทีมอาสาสมัครพุทธสมาคมสิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาดเปิดงานกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย

นายกเหล่ากาชาดเปิดงานกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย

ผวจ.กาญจนบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม “สร้างเสริมสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย มรดกของแผ่นดินเมืองกาญจน์ อาหารสมุนไพร” ณ โรงพยาบาลมะการักษ์

ถุงธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19

ถุงธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19

บทความเรื่อง สตูล มอบ “ถุงธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19”บรรเทาทุกข์ผู้ประสบความเดือดร้อน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทีมอาสาสมัครพุทธสมาคมสิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงิน ให้แก่ครอบครัวประชาชนที่ถูกเพลิงไหม้

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงิน ให้แก่ครอบครัวประชาชนที่ถูกเพลิงไหม้

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะ ร่วมมอบเงิน ให้แก่ครอบครัวประชาชนที่ถูกเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรใน ต.บางชนะ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน หลังพบเชื้อโควิด-19

เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน หลังพบเชื้อโควิด-19

ผวจ.ตรัง และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน หลังพบเชื้อโควิด-19

Go Top