ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด”

โครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้ในโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ครัวเรือนยากจนใน อ.สหัสขันธ์

กิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

กิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยในกิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้

ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้ในโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ช่วยเหลือผู้ยากไร้ครัวเรือนยากจนใน อ.สหัสขันธ์

ายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้

ายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้

ผวจ.พิษณุโลก และนายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ อ.วังทอง

นายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ อ.วังชิ้น

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านห่างไกลความเจริญ

มอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นไทยวา ให้กับ ผวจ.ระยอง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัย

มอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นไทยวา ให้กับ ผวจ.ระยอง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัย

สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ส่งต่อความห่วงใย ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นไทยวา ให้กับ ผวจ.ระยอง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัย

สภากาชาดไทย ระดมความช่วยเหลือ มอบชุดธารน้ำใจ  กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID -19

สภากาชาดไทย ระดมความช่วยเหลือ มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID -19

สภากาชาดไทย ระดมความช่วยเหลือ มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID -19

รับมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง

รับมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม รับมอบถุงยังชีพพร้อมแพมเพิร์ส และแมสก์ จาก รอง ผอ.รมน.สมุทรสงคราม เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.ส.ว.

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.ส.ว.

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.ส.ว. ให้บริการตรวจรักษาประชาชน ณ โรงเรียนวัดโคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

Go Top