ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานคลัง”

รับมอบชุด PPE และเจลแอลกอฮอล์

รับมอบชุด PPE และเจลแอลกอฮอล์

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE และเจลแอลกอฮอล์ จาก บมจ.วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ ที่ สนง.การคลัง

HELP THE HEROES CAMPAIGN

HELP THE HEROES CAMPAIGN

HELP THE HEROES CAMPAIGN

รับมอบชุด PPE เเละหน้ากาก N95

รับมอบชุด PPE เเละหน้ากาก N95

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE หน้ากาก N95 และเครื่องวัดอุณภูมิ จากชมรมภูมิพลังแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ต้านโควิด-19 ที่ สนง.การคลัง

รับมอบแอลกอฮอล์และกล่องอะคริลิก

รับมอบแอลกอฮอล์และกล่องอะคริลิก

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบแอลกอฮอล์และกล่องอะคริลิกป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย จากมูลนิธิเวิร์คพอยท์ นำไปมอบให้ รพ.ที่ขาดแคลน

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95 จากผู้แทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สนับสนุนโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ที่ สนง.การคลัง

รับมอบชุด PPE หน้ากาก N95 และเครื่องวัดอุณภูมิ

รับมอบชุด PPE หน้ากาก N95 และเครื่องวัดอุณภูมิ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE หน้ากาก N95 และเครื่องวัดอุณภูมิ จากชมรมภูมิพลังแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ต้านโควิด-19 ที่ สนง.การคลัง

รับมอบแอลกอฮอล์เจล

รับมอบแอลกอฮอล์เจล

ผอ.สนง.การคลังฯ รับมอบแอลกอฮอล์เจลและกล่องอะคริลิกป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย จากคณะทำงานมูลนิธิเวิร์คพอยท์

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

เกศริน สมันตรัฐ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95 จากผู้แทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สนับสนุนโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ที่ สำนักงานการคลัง *

รับมอบชุด PPE และหน้ากาก N95

รับมอบชุด PPE และหน้ากาก N95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 จากผู้แทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์

Go Top