ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานคลัง”

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย สนับสนุนสภากาชาดไทย ในโครงการ“คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด”

โครงการ”อาสารวมใจสู้ภัยโควิด-19″

โครงการ”อาสารวมใจสู้ภัยโควิด-19″

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงิน จาก บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในโครงการอาสารวมใจสู้ภัยโควิด

Kind Gesture

Kind Gesture

Kind Gesture

ชุด พีพีอี หน้ากากเอ็น95 และเครื่องวัดอุณหภูมิ

ชุด พีพีอี หน้ากากเอ็น95 และเครื่องวัดอุณหภูมิ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด พีพีอี หน้ากากเอ็น95 และเครื่องวัดอุณหภูมิ จากชมรมภูมิพลังแผ่นดิน สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ต้านโควิด-19

อุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงิน จาก บมจ.คุ้มภัย โตเกียวมารีนประกันภัยฯ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลทั่วประทศ

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

บทความเรื่อง นักศึกษา ปธพ.8 ร่วมกิจกรรม “คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด” จ.ขอนแก่น

โครงการอาสาร่วมใจ FIGHT COVID

โครงการอาสาร่วมใจ FIGHT COVID

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินสนับสนุน จาก บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ในโครงการอาสาร่วมใจ FIGHT COVID

รับมอบหน้ากาก

รับมอบหน้ากาก

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก จาก บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด ให้โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID

อาสาร่วมใจ Fight COVID ของสภากาชาดไทย

อาสาร่วมใจ Fight COVID ของสภากาชาดไทย

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก KN95 จาก บจก.ยูโร ครีเอชั่นส์ ให้กับโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID ของสภากาชาดไทย

รับมอบชุด PPE และเจลแอลกอฮอล์

รับมอบชุด PPE และเจลแอลกอฮอล์

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE และเจลแอลกอฮอล์ จาก บมจ.วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ ที่ สนง.การคลัง

Go Top